Glykemiskt index

Vad är det glykemiska indexet?

Glykemiskt index (förkortat GI) är ett uttryck för hur mycket blodsocker som stiger efter att ha ätit en mat, relativt ett referensvärde.

Glukos används ofta som referens och indexvärdet är inställt på 100. Livsmedel klassificeras enligt hur snabbt de orsakar blodsockerökningar i förhållande till glukos i dessa kategorier:

  • Över 70 – högt GI
  • 55-70 – medium GI
  • Under 55 – lågt GI


Mat som har ett lågt glykemiskt index anses av vissa vara hälsosamt eftersom de ger en liten ökning av blodsockret efter att man har ätit dem. Det finns också några som tycker att det är bra hålla sig till ett lågt glykemiskt index om man vill gå ner i vikt, men dessa uppfattningar är fel. Blodsocker är inte något du ska fundera pånär du är frisk. Kroppen reglerar sitt eget blodsocker. Du bör istället använda energin för att äta enligt livsmedelsverkets kostråd.

Visar det glykemiska indexet om en matvara är hälsosam?

Glykemiskt index (GI) är inte ett mått på hur hälsosam en mat är. Många saker påverkar blodsockret efter en måltid, till exempel ger livsmedel som innehåller fett ett lågt blodsocker. Detta innebär att choklad har ett lågt glykemiskt index, medan morötter har ett högt. Det betyder också att kokt potatis har ett högre glykemiskt index än pommes frites. Om du väljer att äta enligt glykemiskt index bör choklad därför vara att föredra framför morötter, medan pommes frites bör vara att föredra framför kokta potatis. Det ger ingen vägledning i hur du lever friskt.

Det är därför mycket bättre att följa de officiella kostråden. Då får du massor av frukt, grönsaker, fullkornsbröd och sparar på det ohälsosamma fettet och sockret.

Vad kan det glykemiska indexet användas till?

Det glykemiska indexet (GI) utvecklades ursprungligen för diabetespatienter som inte producerar insulin själva och som därför behöver hjälp av mediciner för att reglera blodsockret. Diabetespatienter vill undvika snabba ökningar av blodsocker, eftersom dessa ökningar är svårare att reglera genom medicinen. Glykemiskt index kan därför användas för att vägleda patienter i vad de ska äta för att få en god reglering av deras blodsocker.

Friska människor producerar insulin själva och har därför inga problem att reglera sitt blodsocker. De har därför mycket bättre av att äta enligt de officiella kostråden, så att kroppen får alla de näringsämnen den behöver, och så att den kan fungera optimalt.